• EKO
  • OPŁATA ZA ODPADY na 1 KWARTAŁ 2020 roku

OPŁATA ZA ODPADY na 1 KWARTAŁ 2020 roku

 

Wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck w 1 kwartale 2020 roku nie ulegają zmianie i wynoszą:

  • 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Puck bądź u sołtysa, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny, zgon, sprzedaż nieruchomości) oraz zmiana sposobu gromadzenia odpadów (na selektywny).

Powyższe zmiany zgłosić należy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych poprzez złożenie nowej deklaracji.

Informacje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Puck, pokój nr 44 oraz pod numerem telefonu 58  673-56-38 i 58  673-56-48.

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content