Opłaty za odprowadzanie ścieków w miejscowościach…

skanowanie0009_01


UWAGA!!!


KONTAKT   W   SPRAWIE   
PŁATNOŚCI  ZA  ŚCIEKI

Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.


p. Tomasz  Zieliński   tel.  
58 673 57 12

(możliwość wystawienia faktury na podstawie odczytu wodomierza).

 

Wybierz interesujący układ