Opracowanie diagnozy społecznej oraz potrzeb i wyzwań społecznych.

Wójt Gminy Puck zaprasza przedstawicieli lokalnej społeczności (pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych)na warsztaty, których celem będzie opracowanie diagnozy społecznej oraz potrzeb i wyzwań społecznych Powiatu Puckiego.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Puck 13 czerwca 2019 r. o godz 15.00

Zapraszamy Państwa do współorganizacji procesu, który pozwoli poznać, jakie grupy mieszkańców wymagają wsparcia, jakiej natury są bariery, z którymi się zmagają oraz co społeczność Powiatu może wspólnie zrobić, żeby te bariery przełamywać.

Wybierz interesujący układ