Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Puck

Wójt Gminy Puck informuje o zakończeniu prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck.

W dniu 30 grudnia 2014r.  dokument ten został uchwalony przez Radę Gminy Puck.

Dokument został przygotowany w ramach projektu ?Poprawa stanu środowiska w gminie Puck ? Opracowanie Planu Niskoemisyjnej? dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym dla gminy dokumentem, mającym wpływ na lokalną gospodarkę energetyczną i ekologiczną. W ramach projektu przeprowadzona została bazowa inwentaryzacja emisji CO2 na terenie gminy Puck, która pozwoliła określić główne obszary i sektory emitujące do atmosfery najwięcej gazów cieplarnianych.

Efektem końcowym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów wspierających efektywność energetyczną.

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina oraz indywidualni mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowania m.in. na termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content