Podpisana została umowa na zadanie pn. „Rzucewo rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck – budowa pomostu”.

Dnia 09 października 2020 r. podpisana została umowa na zadanie pn. „Rzucewo rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck – budowa pomostu”

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in.:

  1. Demontaż istniejącego pomostu pływającego i ponowny montaż po zakończeniu robót.
  2. Budowę – dobudowę stałego pomostu o długości 43 m. Konstrukcja żelbetowa posiadać będzie szerokość 4,5 m. Pokład pomostu wykonany będzie z kompozytu (tworzywa sztucznego) na legarach mocowanych do konstrukcji żelbetowej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Termin realizacji: do dnia 21 maja 2021 r.

Wykonawca robót: HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno za cenę 837.692,- zł brutto.

Rozbudowa pomostu na Zatoce Puckiej w Rzucewie

Wybierz interesujący układ