Podpisanie umowy na budowę obiektu sanitarnego w Rzucewie

 

W dniu 26.10.2022 r. Gmina Puck podpisała z firmą Budotechnika Sp. z o.o. umowę
dotyczącą budowy sezonowego obiektu sanitarnego w Rzucewie.

Inwestycja ma być zakończeniem realizacji projektu „Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w
Gminie Puck”.

W ramach umowy zaplanowano m.in.:

  1. Wykonanie obiektu modułowego pełniącego funkcję sanitariatu
  2. Wykonanie przyłącza wodociągowego Dn 40 PN 10 PEHD ze studnią wodomierzową PE
    Dn500 – długość 4,0m
  3. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160 wraz ze studzienką rewizyjną
    Dn 425PCV.
  4. Wykonanie dojścia z kostki betonowej wraz z obrzeżem – 7,0m2

Wartość inwestycji wynosi 196 800 zł, a zakończenie prac budowlanych zaplanowano w
grudniu 2022 r.

Projekt „Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w Gminie Puck” dofinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu wynosi 1 204 854,80 zł, z czego 976 791,47 zł stanowiło dofinansowanie.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content