Podpisanie umowy na kanalizację w Mrzezinie

W dniu 18 stycznia 2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ?WOD-KAN-GRZENKOWICZz Kartuz na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzezino. Wartość podpisanej umowy 7.584.180,- zł brutto. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino? współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS).

W ramach ww. zadania wykonane zostanie: kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 6,62 km; kanalizacja sanitarna tłoczna o długości ok. 1,11 km; przyłącza o długości ok. 1,66 koraz 3 tłocznie ścieków

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content