Policjantki rozmawiały z uczniami o cyberprzemocy w ZS w Żelistrzewie

Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Pucku spotkali się z uczniami z Zespołu Szkół w Żelistrzewie. Podczas spotkania funkcjonariuszki omówiły tematykę związaną z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich, rozmawiali z młodzieżą o bezpiecznym korzystaniu z Internetu w wolnym czasie. Spotkanie miało charakter prewencyjny, a jego celem było zwrócenie uwagi na prawne konsekwencje nieodpowiedzialnych, niezgodnych z prawem zachowań.

W środę policjantki z Puckiej komendy zostały zaproszone przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Żelistrzewie na spotkanie z uczniami. Tematem prowadzonych zajęć była odpowiedzialność prawna osób nieletnich a także bezpieczne korzystanie z Internetu przez młodych ludzi. Policjantki omówiły konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań oraz środki wychowawcze, które wobec nieletnich może zastosować sąd rodzinny. Podczas zajęć funkcjonariuszki zwróciły uwagę na zagrożenia związane ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz na niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu.

Wizyta miała charakter prewencyjny mający na celu zwrócenie uwagi na konsekwencje niewłaściwego, niezgodnego z prawem postepowania młodzieży i negatywnego zachowania godzącego w inną osobę.


Wybierz interesujący układ