Search
Close this search box.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

 

W dniu 18 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ?Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Puck jako członek Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej jest partnerem w tym projekcie.

Projekt ten zakłada zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP Mrzezino, OSP Gnieżdżewo, OSP Starzyno oraz OSP Strzelno.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia szkód w mieniu oraz ludziach spowodowanych klęskami żywiołowymi.

Nowoczesny i sprawny sprzęt umożliwi dostosowanie jednostek OSP do Powiatowego Planu Ratowniczego, który zakłada iż do 2020 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powinny spełniać standardy pozwalające podejmować im samodzielne działania w stopniu podstawowym w zakresie ratownictwa medycznego, technicznego, wodnego, wysokościowego chemicznego oraz poszukiwawczego.

Całkowity koszt realizacji projektu to 1 394 496, 06 PLN z czego 85% kwoty całkowitych wydatków zostanie dofinansowane z budżetu środków europejskich czyli 947 349, 12 PLN .

Wkład własny Gminy Puck w ramach niniejszego projektu wyniesie 82 113 PLN.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: