Search
Close this search box.

Powiatowa Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej podczas której młodzi producenci mogą wzbogacić swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębić wiedzę i umiejętności, przyczyniając się do stałego unowocześnienia polskiego rolnictwa.

W eliminacjach  Olimpiady mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz studenci i uczniowie szkół posiadający lub współgospodaruj-ący w gospodarstwie rolnym.

Limit wiekowy uczestników 17-40 lat.

Celem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych są:

– integracja producentów rolnych,

– rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych,

– rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego,

– popularyzacja osiągnięć w rolnictwie,

– popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych, przede wszystkim na obszarach wiejskich, i ich roli w procesie rozwoju kraju,

– promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ,

– realizacja działania ?Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat? ujętego w Planie Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata 2012-2013r.

W Olimpiadzie nie mogą brać udziału finaliści Olimpiady Wojewódzkiej z 2013 roku.

Przebieg Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów

Rolnych:

Olimpiada przebiega w II etapach:

I etap – eliminacje powiatowe: (test + egzamin ustny);

II etap – eliminacje wojewódzkie:

– I część: test + egzamin praktyczny

– II część: egzamin ustny

I etap

  • 14 listopada 2013 r. o godz. 10:00 . Eliminacje powiatowe odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Kłaninie . Każdy uczestnik Olimpiady odpowiada na 50 pytań testowych, za które może uzyskać łącznie 50 punktów. Pięciu uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów przystępuje do egzaminu ustnego. Z każdego powiatowego etapu Olimpiady pięciu uczestników z najwyższą liczbą punktów przechodzi do II etapu Olimpiady.

II etap

02 i 03 grudnia 2013 r. – eliminacje wojewódzkie przebiegać będą w dwóch

częściach:

  • 1 część

odbywa się 02 grudnia 2013 w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 50 pytań, po czym przystępują do egzaminu praktycznego składającego się z 3 zadań.

  • 2 część odbywa się 03 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, gdzie finaliści (sześciu) przystępują do egzaminu ustnego i odpowiadają na 4 pytania.

Test pisemny

– każdy uczestnik Olimpiady odpowiada na 50 pytań testowych, za które może uzyskać łącznie 50 punktów.

Egzamin praktyczny

– każdy uczestnik Olimpiady odpowiada na 3 pytania, za które może uzyskać łącznie 30 punktów.

Finał ustny

– w finale ustnym w eliminacjach wojewódzkich bierze udział 6 uczestników,

których suma punktów z testu pisemnego i egzaminu praktycznego była najwyższa.

Kontakt:

Iwona Wielińska ? Fołta

BP ODR w Pucku

tel.. 605 369 206, e- mail: i.folta@podr.pl

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: