Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

Szanowni mieszkańcy gminy Puck

W związku pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii informuję, że z dniem 01.04.2023 r.  że Wojewoda  Pomorski uchylił  zarządzeniem obszar Powiatu  Puckiego za obszar zagrożony chorobą zakaźną – wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) . 

Nie oznacza to całkowitego  jednak  całkowitego zniesienia zakazów i nakazów dla posiadaczy drobiu albowiem  obowiązuje   Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz.U 2022 poz.768).

Na mocy w/w rozporządzenia :

ZAKAZUJE SIĘ: 

 • pojenia  utrzymywanych ptaków oraz drobiu wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

NAKAZUJE SIĘ:

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający  jego kontakt z dzikimi ptakami;
 • zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których maja dostęp dzikie ptaki;
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych  przed wejściami i wyjściami do budynków inwentarskich,
  w których przechowywany jest drób;
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego oraz mycie rąk;
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi przed każdym ich użyciem;
 • powstrzymywanie się przez osoby , które w ciągu  ostatnich 72 godzin uczestniczyły
  w polowaniu na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługa drobiu;
 • dokonywanie codziennego przeglądu drobiu wraz z  prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacji na temat padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Podsumowując od dnia 1 kwietnia drób można wypuszczać  z kurników, ale pojenie
i karmienie musi się odbywać przy zachowaniu zasad biasekuracji.

Inf. o odwołaniu ptasiej grypy

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: