• Gmina
  • Program ?Opieka wytchnieniowa?,

Program ?Opieka wytchnieniowa?,

Rozeznanie odnośnie potrzeb w zakresie przystąpienia do Programu ?Opieka wytchnieniowa?, skierowanego do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Gmina Puck planuje w roku 2020 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. ?Opieka wytchnieniowa?, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ramach MODUŁU I: tj. poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Opieka wytchnieniowa będzie bezpłatna i będzie przysługiwała w ilości do 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W celu oceny ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami,  o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista ? zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, będzie musiał uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafi do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

Chęć skorzystania ze wsparcia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania, osoby spełniające ww. warunki mogą zgłaszać w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 675 4 681, 58 675 4 677, 58 675 4 678 lub 58 675 4 679.

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content