Program Wczesnego wykrywania Raka Płuca

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku realizuje Program Wczesnego wykrywania Raka Płuca. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja uczestników z grupy ryzyka w celu przeprowadzenia badania niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej.

 

Do kogo skierowany jest Program?

 

Do uczestnictwa w Programie mogą zgłaszać się:

  • osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat,
  • osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka:

– ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,

– ekspozycję na radon,

– indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,

– występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,

– choroby płuc : przewlekła obturacyjna choroba płuc (PoChP) lub włóknienie płuc (IPF).

 

 

Zgłaszać można się mailowo, pod adresem: zbadajswojepluca@uck.gda.pl

oraz telefonicznie +48 58 349 36 86.

 

 

Więcej informacji na stronie Programu :

https://uck.pl/news/uck-walczy-z-chorobami-pluc.html

https://zbadajswojepluca.uck.pl

Wybierz interesujący układ