Search
Close this search box.

Przedszkole w Żelistrzewie i Połchowie

Gmina Puck realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ?Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych
w Połchowie i Żelistrzewie?.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc wychowania przedszkolnego o 135 miejsc brutto w stosunku do stanu obecnego oraz poprawa jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Puck.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. 31.08.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE:  2.422.636,78 PLN

W ramach projektu utworzono przedszkola w Połchowie i Żelistrzewie, dzięki którym powstało 135 nowych miejsc przedszkolnych. Zakupiono komputery przenośne, monitory interaktywne, podłogi interaktywne, roboty Photon, meble, zabawki, pomoce edukacyjne, materiały i narzędzia do terapii integracji sensorycznej, wyposażono gabinet logopedyczny. Dzieciom zapewniono 10 godzinną opiekę
i ciekawą ofertę edukacyjną- wychowawczą. Oprócz realizacji obowiązkowej podstawy wychowania przedszkolnego, dzieciom zapewniono dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (język angielski, Laboratorium Małego Odkrywcy), zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami i dzieci
z niepełnosprawnościami (wsparcie oligofrenopedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej). 4 nauczycieli podjęto studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej (2 osoby)
i oligofrenopedagogiki (2 osoby). 15 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu ECDL podnoszącym ich kompetencje w obszarze cyfrowym.

 

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: