• Gmina
 • Mieszkańcy
 • Przypominamy o możliwości skorzystania z usług Punktu Pomocy Rodzinie

Przypominamy o możliwości skorzystania z usług Punktu Pomocy Rodzinie

Jeżeli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień.

Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby dotknięte przemocą w rodzinie,.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy.

Główne zadania Punktu Pomocy Rodzinie to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych i psychiatrycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu lub środków odurzających do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Konsultacje w Punkcie Pomocy Rodzinie odbywają się w następujące dni:

Poniedziałek

16:00 ? 19:00 ? konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii

16:00 ? 19:00 ? konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii

Wtorek

13:00 ? 16:00 ? porady prawne

Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca)

13:00 – 17:00 – konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających (narkotyki, dopalacze) i ich rodzin

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel. 570 917 778, w godzinach przyjęć specjalistów.

PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ul. Lipowa 3c   84-100 Puck (budynek MOKSiR-u w Pucku)

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content