Punkt Pomocy Rodzinie Gminy Puck pracuje w systemie stacjonarnym

PUNKT POMOCY RODZINIE GMINY PUCK

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r.Punkt Pomocy Rodzinie Gminy Puck, mający swoją siedzibę w budynku MOKiR- u w Pucku, przy ul. Lipowej 3c, pracuje w systemie stacjonarnym.

Dyżury specjalistów odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek

16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii

16:00 – 18:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii

Wtorek

14:00 – 17:00 – porady prawne dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy

Środa

15:00 – 19:00 – konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej od alkoholu oraz ofiar przemocy

Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca)

13:00 – 17:00 – konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających          i ich rodzin

 

 

Wybierz interesujący układ