PUNKT POMOCY RODZINIE

PUNKT POMOCY RODZINIE GMINY PUCK

ul. Lipowa 3c
84-100 Puck
tel. (58) 673 46 56

Poniedziałek

16:00 – 18:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii

16:00 – 18:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii

Wtorek

13:00 – 16:00 – porady prawne

Kwalifikacje osób przyjmujących w Punkcie :

Psycholog:

– magister psychologii
– magister psychologii klinicznej (dyplom specjalisty pierwszego i drugiego stopnia)
– ukończone warsztaty szkoleniowe z zakresu narkomanii
– ukończone szkolenie z zakresu negocjacji policyjnych
– ukończone warsztaty – Przemoc w rodzinie jako sytuacja kryzysowa
– ukończony kurs interwencji kryzysowej
– posiada certyfikat interwencji kryzysowej
– ukończony zaawansowany kurs pomocy psychologicznej

Psychiatra:

– uprawnienie do wykonywania zawodu Lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
– tytuł specjalisty w dziedzinie: Psychiatria
– ukończony kurs specjalizacyjny – Kliniczne zastosowanie psychoterapii
– ukończony kurs: Podstawy terapii rodzin
– ukończony kurs – Racjonalnej Terapii Zachowania

Wybierz interesujący układ