• Edukacja
  • Realizacja rządowego programu ?Książki naszych marzeń? w Gminie Puck ? 2015 r.

Realizacja rządowego programu ?Książki naszych marzeń? w Gminie Puck ? 2015 r.

W ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ? ? Książki naszych marzeń?,ustanowionego uchwałą nr 77/2015 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Puck dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 16 944,00 zł. w zakresie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami.

Gmina Puck dodatkowo przeznaczyła na realizację tego programu  kwotę: 4.260,- zł

Łączny koszt realizacji zadania wynosi: 21.180,- zł

 Szkoły otrzymały następujące środki finansowe:

Szkoła Dotacja zł Śr. gminy
Zespół Szkół ? SP w Żelistrzewie 1.736,00 434,00
Zespół Szkół ? Szkoła Podstawowa w Mrzezinie 1.736,00 434,00
Zespół Szkół ? Szkoła Podstawowa w Starzynie 1.736,00 434,00
Zespół Szkół ? Szkoła Podstawowa w darzlubiu 1.040,00 260,00
Szkoła Podstawowa w Łebczu 1.040,00 260,00
Szkoła Podstawowa w Leśniewie 1.736,00 434,00
Szkoła Podstawowa w Połchowie 1.040,00 260,00
Szkoła Podstawowa w Strzelnie 1.040,00 260,00
Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym 800,00 200,00
Szkoła Podstawowa w Swarzewie 800,00 200,00
Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie 1.040,00 260,00
Szkoła Podstawowa w Połczynie 800,00 200,00
Szkoła Podstawowa w Werblini 800,00 200,00
Szkoła Podstawowa w Mieroszynie 800,00 200,00
Szkoła Podstawowa w Celbowie 800,00 200,00

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content