• Gmina
  • Referat Budownictwa i Gospodarki Gruntami informuje

Referat Budownictwa i Gospodarki Gruntami informuje

458px-POL_gmina_Puck_COA.svgDnia 16 września br. /poniedziałek/ biuro Nr 17 – „Budownictwo” w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Puck będzie NIECZYNNE dla interesantów.
Druki wniosków i podań będzie można pobrać w sekretariacie bądź w pokoju nr 15 bądź ze strony internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej pod adresem: www.bip.gmina.puck.pl

Dnia 16 września 2013r. z wyłożonym do publicznego wglądu dokumentem: ?Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puck Aktualizacja 2013? będzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29 84-100 Puck,  w pokoju nr 15  w godzinach pracy Urzędu  tj. 7.30 ? 15.30.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content