Remont chodnika przy ul. Św. Agaty w Połchowie oraz remont chodnika w Błądzikowie

„Remont chodnika przy ul. Św. Agaty w Połchowieoraz  „Remont chodnika w Błądzikowie”
Zakres: chodnik w Połchowie dług. 745 m, szer. 2,0 m , chodnik w Błądzikowie dług. 220 m, szer. 1,5 m
Wykonawca: firma SANDAR Andrzej Szczęsny Budownictwo Drogowe, Prace Ziemne z Połchówka
Koszt inwestycji 195.266,00 zł brutto, w tym: Połchowo 174.266,- zł, Błądzikowo 21.000,- zł

Wybierz interesujący układ