Rozstrzygnięcie konkursu na logo Gminy Puck

 

Dnia 19.06.2020 r. komisja konkursowa w składzie:

  1. Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck,
  2. Jerzy Tkaczyk – Z-ca Wójta Gminy Puck,
  3. Adam Styn – Przewodniczący Rady Gminy Puck,
  4. Anna Łapińska – Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Puck,
  5. Mariola Parchem – Inspektor ds. Kultury

dokonała rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na opracowanie projektu graficznego

logo Gminy Puck.

Podczas oceniania projektów komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

–     walory estetyczne i graficzne projektu,

–     oryginalność pomysłu, łatwość kojarzenia i zapamiętywania,

–     oddanie tożsamości i specyfiki gminy Puck ,

–     czytelność i funkcjonalność.

Celem konkursu było uzyskanie zaprojektowanego znaku graficznego – logo Gminy Puck, które będzie wykorzystywane jako znak umieszczany w materiałach informacyjnych i promocyjnych gminy. Projekt powinien budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę gminy Puck.

W konkursie wzięło udział 65 projektów, z których 4 nie spełniały wymogów formalnych. Komisja wybrała 5 najlepszych prac, z których wyłoniła laureata Pracownię Reklamy s.c. Signum, ul. Przemysłowa 3, 35 -105 Rzeszów.

Gratulujemy !!!

 

 

Wybierz interesujący układ