Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck

RPO

?Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej ? stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego? zarejestrowanego pod numerem UDA RPPM.06.01.00-00-013/08

Wartość całego zadania wynosi 18 mln zł. W ramach inwestycji przewiduje się roboty budowlano ? montażowe, w wyniku których powstanie 133 km spójnego, oznakowanego szlaku rowerowego z niezbędną infrastrukturą oraz jego promocję na terenie gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo, Gniewino oraz w mieście Puck i mieście Wejherowo. Wysokość dofinansowania 10,8 mln zł

Zakres prac na terenie Gminy Puck:

  • Poprawa nawierzchni 3 558,47 m drogi gruntowej na odcinku Rzucewo ? Błądzikowo;
  • Remont 1 kładki pieszo-rowerowej na Błądzikowskiej Strudze ;
  • Ustawienie 2 tablic informacyjnych: w Rzucewie i Swarzewie
  • Oznakowanie 35847 m szlaków rowerowych: 18 070 m szlaku EuroVelo R10 i 17 777 m szlaku ?Pierścienia Zatoki Puckiej?.

Celem projektu jest podniesienie jakości oraz poprawa publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt przyczyni się do zrównoważonego wykorzystania potencjału turystycznego regionu, wydłużenia sezonu, wzrostu liczby turystów i poprawy dostępności do atrakcji turystycznych.

turystyczny

mapa A3.pdf-page-001

*************************************************************************************************************************

EKO-SZKOŁA ? TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ W POWIECIE PUCKIM.

W dniu 23 czerwca 2010 r. w Mechelinkach odbyła się konferencja podczas, której nastąpiło podpisanie umowy z Marszałkiem Województwem Pomorskiego Panem Mieczysławem Strukiem. Umowa dotyczyła partnerskiego projektu  ?EKOSZKOŁA- termomodernizacja szkół w powiecie puckim?  który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt zakłada wykonanie kompleksowej termomodernizacji 8 szkół w powiecie puckim o łącznej powierzchni 25 988,75 m ? , połączonej z przebudową źródeł wytwarzania ciepła. Prace  realizowane będą  przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Partnerami projektu są Powiat Pucki, Miasto Władysławowo, Gmina Puck, Gmina Krokowa, Miasto Puck oraz Gmina Kosakowo (Lider).

W Gminie Puck w ramach tego projektu zostanie ocieplona Szkoła Podstawowa w Łebczu wraz z modernizacją c.o.

Całkowita wartość projektu: 10 204 848,71 złotych, w tym kwota dofinansowania z RPO WP 5 050 003, 73 złotych, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt ?EKO-SZKOŁA ? Termomodernizacja szkół w powiecie puckim? współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*************************************************************************************************************************

Budowa ścieżki rowerowej na trasie linii kolejowej Swarzewo ? Krokowa

WND-RPPM.08.01.02-00-043/09

Wójt Gminy Puck, jako beneficjent partnerskiego z Gminą Krokowa Projektu, w dniu 29 września 2009 r. zawarł z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie zadania pn. ?Budowa ścieżki rowerowej na trasie linii kolejowej Swarzewo ? Krokowa„.

Inwestycja realizowana będzie w 2010 r. przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kosztorysowa wartość całości zadania wynosi 3.999.559,00 zł , z czego udział dofinansowania wynosi 85% kosztów tj. 3.399.625,14 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa 17,35 km trasy rowerowej na odcinku byłej linii kolejowej Swarzewo – Krokowa (Gmina Puck – Gmina Krokowa). Elementami projektu są roboty z zakresu branży drogowej, mostowej (4 obiekty) oraz małej architektury (5 miejsc odpoczynku).

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału rozwojowego oraz podniesienie lokalnej atrakcyjności poprzez budowę infrastruktury turystycznej. Projekt przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego, podniesienia dynamiki tworzenia podmiotów gospodarczych i wzrostu wskaźnika zatrudnienia

*************************************************************************************************************************

W dniu 29 czerwca 2009 Wójt Gminy Puck podpisał umowę  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Starzyno, Starzyński Dwór i Werblinia oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Starzyno, w ramach działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin rozpoczęcia zadania lipiec 2009 a zakończenia  październik 2010.

W ramach inwestycji wykonane zostanie w:

*     Starzynie 9023m sieci kanalizacji grawitacyjnej, 2312 m sieci kanalizacji tłocznej

*     Starzyńskim Dworze 4282m sieci kanalizacji  grawitacyjnej, 1986m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej

*     Werblinia 5347m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1912m sieci kanalizacji tłocznej

*      1854 m sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Starzyno

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 16 722 201,13  dofinansowanie  8 779 398,72 zł.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6012097054026631105]

iboysoft data recovery license key

Program Descargar

mx player download for pc mx player for windows pc

Download Crack Software

The Zalo PC

freefire pc

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content