Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Spotkanie sołtysów w gminie Puck

Dnia 19 lutego, odbyło się spotkanie sołtysów w gminie Puck. Skończyła się czteroletnia kadencja poprzednich Sołtysów i dziś mamy spotkanie z nowo wybranymi sołtysami na inaugurację pięcioletniej kadencji. Podczas spotkania zostaną przekazane akty powołania na stanowisko sołtysa oraz omówione będą zadania i funkcje, którymi będą musieli się zająć.

Ważnym punktem spotkania było szkolenie z zakresu RODO – zasad ochrony danych osobowych, które są istotne w działalności publicznej, gdzie należy przestrzegać zasad dostępu do informacji. To dobry moment na zapoznanie się z tymi zagadnieniami, zwłaszcza dla nowych sołtysów, którzy będą mieli wiele do czynienia z informacjami i danymi mieszkańców swojego sołectwa.

Najbliższa perspektywa działań sołtysów będzie skupiała się na uchwaleniu budżetu na rok 2024. Poprzednia władza uchwaliła już budżet na rok 2023, teraz natomiast czas na realizację zadań i przygotowanie do nowego rozdania.

Z mojej strony życzę wszystkim nowym sołtysom gminy Puck wiele satysfakcji i radości ze spełniania tej ważnej funkcji. Żeby realizowali swoje zamierzenia i cele, by służyć mieszkańcom swojego sołectwa.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: