Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

W urzędzie Gminy Puck odbyło się spotkanie wójta z sołtysami poszczególnych miejscowości. Okazją do spotkania był przypadający 1

odczas wspólnych rozmów nie zabrakło dyskusji na temat bieżących spraw i problemów. Wśród poruszanych tematów pojawiła się między innymi kwestia remontów dróg oraz czystości w sołectwach. Nie mogło zabraknąć nawiązania do zmian w ustawie śmieciowej i nowej organizacji dotyczącej wywozu odpadów komunalnych w Gminie Puck. Omówiono jak będzie przebiegać akcja informacyjna wśród mieszkańców. Sołtysi omawiali między sobą bieżące problemy w sołectwach i wskazywali na obszary, które wymagają zmian i reform. Na koniec spotkania każdy z sołtysów otrzymał upominek z okazji swojego święta, który ma wzmocnić ich przed dalsza praca… I dodać skrzydeł.

Wybierz interesujący układ