Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Rada Gminy Puck na ostatniej Sesji 09 kwietnia 2014 roku, przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck, dokument stanowiący o realizowanej lokalnej polityce społecznej.

Priorytetowe kierunki zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014-2020 oraz planowane w ich ramach przedsięwzięcia są zgodne z kierunkami polityk w sferze społecznej zawartymi w dokumentach strategicznych formułowanych i realizowanych na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie Kraju, na poziomie Regionalnym oraz Lokalnym.

Strategia została opracowana w oparciu o diagnozę sytuacji w Gminie Puck oraz analizę SWOT. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Puck została opracowana na podstawie danych statystycznych oraz sprawozdań z realizacji programów, a także dokumentu Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych przygotowanego przez Studio Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie, którą opracowano na podstawie badań przeprowadzonych wśród dorosłych mieszkańców Gminy Puck, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Puck w 2013 roku.

>> pobierz <<

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: