„Święto Polskiej Niezapominajki” w Szkole Podstawowej im. Pawła Góry w Mrzezinie 12.05.2014

Zgodnie z coroczną tradycją oddziały przedszkolne i klasy I-III ze Szkoły Podstawowej im. Pawła Góry w Mrzezinie wzięły udział w realizowanym projekcie ekologiczno – przyrodniczym pod hasłem ,,Święto Polskiej Niezapominajki”(od 12.05.2014r. do 16.06.2014r.).

Głównym celem było stwarzanie uczniom okazji do przeżywania, odkrywania i poznawania otaczającej nas przyrody. W trakcie realizacji projektu zostały przeprowadzone zajęcia w poszczególnych klasach na temat otaczającego nas środowiska naturalnego. Uczniowie dekorowali gazetki ścienne pracami plastycznymi pt. „Wiosenne kwiaty”, wykonywali niezapominajkowe opaski i kotyliony na „Niebieski Dzień”. Brali udział w konkursie wiedzy ekologicznej pt. „Mały ekolog”. Starsi uczniowie naszej szkoły w ramach wolontariatu „Cała Polska Czyta Dzieciom” czytali każdej grupie bajkę pt. „Niezapominajki”. Dla dzieci został zorganizowany koncert muzyczny, który prowadził Leszek Bobolik z Agencji Artystycznej „Viol-Art” z Gdyni. Z przyjemnością słuchały znanych utworów muzyki klasycznej w nowej aranżacji. Uczestniczyły również w przedstawieniu kukiełkowym pt. „Starszy brat” – Agencja Artystyczna „Paula”. Spektakl zawierał wiele treści wychowawczych, a jednocześnie był wspaniała zabawą. Uwieńczeniem uroczystości była piesza wycieczka oraz piknik na trawie. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych oraz rozpoznawanie zwierząt i roślin dało wiele satysfakcji i zadowolenia. Dzieci bardzo dobrze się bawiły na łonie natury.

Organizatorkami „Święta Polskiej Niezapominajki” były panie: A. Wieczyńska,
M. Prena, J. Szczygielska i M. Runowska.
[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6014687421195232929]

Wybierz interesujący układ