Szkolenia zawodowe, komputerowe i językowe dla mieszkańców Gminy Puck

Celem projektu Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na poprawę sytuacji mieszkańców Gminy Puck na rynku Pracy, jest zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym osób z Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej i poprawienie ich sytuacji na rynku pracy poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, komputerowych, znajomości języka angielskiego i innych kwalifikacji rynkowych przydatnych m. in. w branżach budowlanej turystycznej, logistyce i oświacie. Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w  podmiotach ekonomii społecznej. przedsiębiorstwach społecznych z terenu Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej, w wieku powyżej 25 lat i więcej.

W ramach projektu organizowane są przeróżne szkolenia zawodowe,. Do tej pory zrealizowano m.in. kurs opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym, prawo jazdy kat. C, C+E i inne.

 

Najbliższy planowany kurs z języka angielskiego będzie prowadzony dla dwóch grup 12 osobowych:

1 grupa podstawowy- dwa moduły po 60 godzin, certyfikat TELC A1

2 grupa rozszerzony- dwa moduły po 60 godzin, certyfikat TELC A2

 

W ramach projektu istnieje możliwość odbycia kursu komputerowego BASE 80 godzin, razem wszystkie moduły B1,B2,B3,B4 wraz z egzaminami.

 

Wszystkich informacji na temat naboru i przeprowadzanych szkoleń udziela pani Karolina Bigot, pod numerem telefonu

514-722-259.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content