Szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Temat: Szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Termin: 15 stycznia 2019 roku, godz.: 09:00-14:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

SEMINARIUM POPROWADZĄ:

  • Kamila Dettlaff – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck oraz Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku
  • Leszek Dowgiałło – Profilaktyka według Leszka, pedagog i profilaktyk
  • Iwona Rumanowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku
  • Danuta Hirth – Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie, z siedzibą w Pucku – wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich
  • Sierż. Szt. Małgorzata Kotarba – Jednoosobowe Stanowisko ds. profilaktyki społecznej
  • Ewa Weiss-Miller – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia w terminie do 10 stycznia.

Uczestnicy seminarium otrzymają pakiet wstępnie opracowanych procedur postępowania w sytuacjach trudno wychowawczych.

dodatkowa informacja pod numerem telefonu: 58 673 56 53 oraz e-mail: 3xd@darzlubie.eu
zapisy: do 10 stycznia 2019 roku na stronie internetowej: www.3xd.info

lub należy przesłać wypełnione zgłoszenie na e-mail: 3xd@darzlubie.eu lub fax. 58 673 82 69

Wybierz interesujący układ