Telefon wsparcia dla mieszkańców gminy Puck

Linia służy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, doświadczającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy w rodzinie, doświadczającym aktów agresji i przemocy, opiekunom i dzieciom borykającym się z problemami wynikającymi z kształcenia zdalnego (m. in. uzależnienia od internetu i urządzeń mobilnych, cyberprzemoc, depresja) jak również specjalistom zajmującym się zawodowo pracą dotyczącą uzależnień     i przemocy w rodzinie.

Jest to anonimowa i bezpłatna pomoc telefoniczna.

Przy telefonie dyżury pełnią osoby wykwalifikowane

(psychoterapeuci, terapeuci, specjaliści od uzależnień).

 

886 280 803 – wtorek i środa od 17:00 do 19:00  sobota od 15:00 do 17:00

 

886 280 806 – poniedziałek i czwartek od 17:00 do 19:00  niedziela od 15:00 do 17:00

Wybierz interesujący układ