TELEFON  WSPARCIA  DLA  MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK

TELEFON  WSPARCIA  DLA  MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK 15 września br. rozpoczyna swoją działalność Telefon wsparcia dla mieszkańców gminy Puck.

Linia ma służyć osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, doświadczającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy w rodzinie, doświadczającym aktów agresji i przemocy, opiekunom i dzieciom borykającym się z problemami wynikającymi z kształcenia zdalnego (m. in. uzależnienia od internetu i urządzeń mobilnych, cyberprzemoc, depresja) jak również specjalistom zajmującym się zawodowo pracą dotyczącą uzależnień                    i przemocy w rodzinie.

Jest to anonimowa i bezpłatna pomoc telefoniczna.

Przy telefonie dyżury będą pełnić osoby wykwalifikowane (psychoterapeuci, terapeuci, specjaliści od uzależnień).

886 280 803 – poniedziałek i środa od 17:00 do 19:00   sobota od 15:00 do 17:00   

886 280 806 – wtorek i czwartek od 17:00 do 19:00   niedziela od 15:00 do 17:00

Wybierz interesujący układ