Ulga w opłacie za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych

Z dniem 01.08.2014 roku wprowadzone zostają zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Puck.

Ulga skierowana jest do rodzin wychowujących więcej niż dwoje dzieci w wieku do 18 roku życia. Ulga przysługuje rodzinom zbierającym odpady w sposób selektywnych.

Nowe zróżnicowane stawki opłaty za odpady kształtują się następująco:

  • trzecia i czwarta osoba niepełnoletnia w rodzinie ? po 4,00 zł miesięcznie,
  • piąta i każda następna osoba niepełnoletnia w rodzinie ? po 1,00 zł miesięcznie.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1(3) [pobierz deklarację DOC][pobierz deklarację PDF] wraz z załącznikiem DO-1/Z [pobierz załącznik DOC], [pobierz załącznik PDF] w Urzędzie Gminy Puck, pokój 44.,

Informacje w sprawie ulgi w opłacie za odpady uzyskać można pod numerem telefonu 58  673-56-38.

 

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content