Search
Close this search box.

Umowa o dofinansowanie utworzenia żłobka samorządowego w Starzynie

Wójt Gminy Puck podpisał umowę o dofinansowanie utworzenia żłobka samorządowego w Starzynie. Wysokość dofinansowania w wysokości 139 000 zł otrzymano w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ?Maluch +? 2019.

Na ten żłobek Gmina Puck otrzymała już dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 827 tys zł. Środki z Programu Maluch są dodatkowymi środkami i stanowią uzupełnienie wkładu własnego. Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym.

Na edycję 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 450 mln zł Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Żłobek w Starzynie będzie pierwszą samorządową placówką zapewniającą opieką najmłodszym mieszkańcom Gminy Puck. Stanowi ona odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. W wyniku realizacji inwestycji zostaną stworzone odpowiednie warunki opieki nad dziećmi, zwiększona zostanie aktywizacja zawodowa kobiet przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu pracy obojga rodziców oraz powstaną nowe miejsca pracy.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: