Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Gmina nie przystąpi w charakterze operatora do realizacji przedsięwzięcia – zgodnie z założeniami Programu.

Urząd Gminy w Pucku uprzejmie informuje, iż w roku 2022 ruszył Program „Ciepłe
Mieszkanie” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach
mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Zgodnie z regulaminem Programu, na potrzeby oszacowania potencjalnej liczby
beneficjentów końcowych z terenu Gminy Puck (tj. osób fizycznych posiadających tytuł prawny do
lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym) przeprowadzono
nabór wniosków, z możliwością składania dokumentacji aplikacyjnej do dnia 16 grudnia br.
W odpowiedzi na ogłoszony nabór, z terenu całej gminy wpłynęły zaledwie dwa wnioski.

W związku z powyższym na chwilę obecną Gmina nie przystąpi w charakterze operatora do realizacji
przedsięwzięcia – zgodnie z założeniami Programu.
Ewentualny udział gminy w Programie Ciepłe Mieszkanie w roku 2023 podyktowany będzie
zainteresowaniem ze strony mieszkańców tj. właścicieli lokalów w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych z terenu Gminy Puck.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: