• Gmina
  • Urząd Stanu Cywilnego w Pucku informuje

Urząd Stanu Cywilnego w Pucku informuje

Urząd Stanu Cywilnego w Pucku pragnie przypomnieć, iż w związku z ustawą o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) zmieniły się zasady organizacji Jubileuszy Złotych Godów.

Obecnie to Pary obchodzące w danym roku kalendarzowym 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego chcące odebrać honorowe odznaczenia mają obowiązek zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu złożenia wniosku o przyznanie medali od Prezydenta RP.

Dotyczy to także Czcigodnych jubilatów świętujących 60-lecie oraz 65-lecie małżeństwa. Kierownik USC nie może już inicjować procedury z urzędu. Dlatego niezbędna jest pisemna zgoda samych zainteresowanych.

W celu szczegółowych informacji, zachęcamy Czcigodnych Jubilatów do wcześniejszego kontaktu z naszym Urzędem – nr telefonu: 58 673 29 24. Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie USC w Pucku – ul. 1-go Maja 13 (budynek Urzędu Miasta obok szpitala), na parterze w pokoju nr 11. Termin składania wniosków do 28 lutego 2023r.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content