• Gmina
  • Mieszkańcy
  • Uwaga pojawia się często sygnalizowany problem nieszczęśliwych wypadków podczas lekkomyślnych zabaw dzieci, młodzieży i dorosłych na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Uwaga pojawia się często sygnalizowany problem nieszczęśliwych wypadków podczas lekkomyślnych zabaw dzieci, młodzieży i dorosłych na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

II edycja zimowej akcji informacyjno-edukacyjnej ?Bezpieczna Woda?

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji ?Bezpieczna Woda? skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Powyższe materiały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

W założeniach Akcja obejmie swym zasięgiem szkoły na terenie całego krajui wpłynie na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji ?Bezpieczna Woda? we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przydatne linki:

MEN – Bezpieczna Szkoła

MSW ? Razem Bezpieczniej 

KG POLICJI – Żyj Bezpiecznie / Dzieci i młodzież 

WOPR

CTW PTTK 

MSZ ? Informacje konsularne / ostrzeżenia dla podróżujących 

Załączniki do pobrania

Materiał: www.msport.gov.pl

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content