UWAGA! Urząd Gminy Puck i n f o r m u j e, że od dnia 10 maja 2021 r.

obsługa interesantów składających wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odbywać się będzie poprzez wcześniejszą rejestrację na stronie http://bip.gmina.puck.pl/rezerwacja

Przed wizytą w Urzędzie, przygotuj wniosek w wersji roboczej, który można wypełnić na stronie https://prod.ceidg.gov.pl, bądź ustal dane, niezbędne do złożenia wniosku w wersji papierowej;

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej
 • nazwę skróconą
 • kody PKD
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Celem potwierdzenia tożsamości niezbędne jest w dniu wizyty okazanie urzędnikowi ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Ważne! Jeśli nie masz NIP ani REGON, to twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie.                                            NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w twoim wpisie.

Ty możesz je sprawdzić w wyszukiwarce CEIDG, po zarejestrowaniu firmy.

Aktualny formularz wniosku CEIDG-1 oraz jego załączników dostępny jest na stronie www.firma.gov.pl

Wszelkie dodatkowe informacje o rejestracji działalności gospodarczej znajdziesz na stronie www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy

Wybierz interesujący układ