W Ó J T   G M I N Y   P U C K zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021 – 2028

Konsultacje społeczne przeprowadza się  w związku z planowanym uchwaleniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021 – 2028.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Puck oraz organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów na temat założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021 – 2028.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 11 listopada 2020 roku do dnia 25 listopada 2020 roku.

Obwieszczenie do SRPS Gmina Puck

Ankieta do konsultacji społecznych – SRPS Gmina Puck

SRPS Gmina Puck 2021-2028

 

Wybierz interesujący układ