Remiza w Strzelnie nie do poznania

W Strzelnie – nowy blask w remizie

Remizę strażacką w Strzelnie otwierano w 1962 roku. W roku 1983 modernizowano ją generalnie. Ale takiego blasku, jak teraz, nikt tutaj  jeszcze nie widział… Jedno co łączy te trzy przypadki  to ogromne zaangażowanie strażaków i mieszkańców wsi. Każdorazowo też było wielkie poczucie satysfakcji i dumy. A jest z czego. Przy wspólnym wysiłku i w czynie społecznym – piękna sala z całym zapleczem – uzyskała  dotychczas nie spotykany standard. Sąsiadująca z nią izba pamięci z galerią zmarłych strażaków stanowi znakomity łącznik dnia dzisiejszego z dawnymi laty. Idąc tropem historii w tutejszej kancelarii obejrzeć można  liczne kroniki strażackie, a także… galerię portretów zarządzających  OSP Strzelno od 1933 roku. Czyli od czasu powstania jednostki.  Można zobaczyć wszystkich  prezesów,  naczelników, sekretarzy, skarbników  i gospodarzy.

Kompleksowa świetność placówki nie byłaby możliwa, gdyby nie ciężka praca i znakomita współpraca strażaków. Nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne starania o fundusze gminne Józefa Białka – v-ce przewodniczącego Rady Gminy Puck  i sołtysa a także znakomita koordynacja pracami budowlanymi  druha Romana Dettlaffa – naczelnika  straży. Życzliwe podejście do problemu, władz gminnych i przekazanie niebagatelnych pieniędzy na remont – było kwestią kluczową.

Uroczyste otwarcie odbyło się 18 listopada 2017 r. Wśród obecnych byli m.inn: Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, Jerzy Tkaczyk – Z-ca Wójta Gminy Puck, Anna Pomieczyńska – Przewodnicząca Rady Gminy Puck, Józef Musiałkowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Puck, Zenon Bistram – Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, Bartłomiej Mollin – Komendant Powiatowy PSP w Pucku, Andrzej Borkowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Pucku,  Edmunda Minkowskiego – Prezesa Zarzadu Miejsko-Gminnego Z OSP  RP w Pucku. Imprezę zaszczyli  swą obecnością goście … ze Strzelna Kujawsko-Pomorskiego, od trzech lat zaprzyjaźnieni przyjaciele tutejszych strażaków i Gminy Puck. Na czele ekipy stał Ewaryst Matczak – Burmistrz Miasta. Przybyli także Włodzimierz Jopek – prezes i Marek Wziętek – naczelnik OSP Strzelno. Nie zabrakło oczywiście sponsorów tego  niezwykłego przedsięwzięcia i jego wykonawców – osób pracujących społecznie.

Wstęgę do „nowej rzeczywistości” przecięli: Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy, sołtys Strzelna i Burmistrz Strzelna. Poświęcenia pomieszczeń dokonał  ks. Czesław Rajda – Proboszcz Parafii Strzelno.  Zaproszonych gości powitał oficjalnie druh Joachim Marzeion – Prezes OSP Strzelno. Ciekawostki  historyczne jednostki przedstawił druh Brunon Ceszke – sekretarz. Goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną Aleksandry Dettlaff z przebiegu  czynów społecznych. Podobno szacowanych na 80 tys. zł. Spotkanie toczyło się w biesiadnej atmosferze. Obiad, kolacja, tort a także tańce przy muzyce Marka Chyły, wszystko to stworzyło klimat  ogólnej radości i wspólnotowości.

Zarząd OSP Strzelno jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałych efektów.  Wpłyną  one nie tylko na pozytywny wizerunek ale i zapewne dadzą dodatkową energię  strażakom  w dalszym działaniu na rzecz ratownictwa i ruchu pożarniczego w środowisku lokalnym.

Brunon Ceszke

Sekretarz OSP Strzelno

 

Wybierz interesujący układ