Wizyta studyjna w na terenie Gminy Grue w Norwegii

W dniach od 11 do 14 sierpnia 2021 roku odbyła się wizyta studyjna w na terenie Gminy Grue w Norwegii, w której udział wzięli Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, zastępca wójta Piotr Neubauer oraz pani Wiktoria Gaffke z OKSiT Puck.

Re-wizyta delegacji norweskiej w składzie Wójt Gminy Grue pan Rune Grenberg, pani doradczyni Anita Saethre Goplen oraz dyrektor Muzeum Leśnych Finów pan Dag Raaberg, odbyła się w dniach  od 25 do 28 września 2021 roku. Goście mieli okazję zapoznać się z terenem Gminy Puck, obejrzeć Osadę Łowców Fok, wziąć udział w zawodach strażackich w Strzelnie oraz tradycyjnych wykopkach podczas Dnia Ziemniaka w Celbowie. Delegacja norweska obejrzała również ostatnio rozbudowany i unowocześniony Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łebczu, a także nową Remizę Strażacką w Swarzewie. W szczególności, goście z Norwegii zainteresowani byli Dziennym Domem Pobytu w Celbowie oraz rozwiązaniami w zakresie opieki nad seniorami, które zostaną tam wdrożone. Jak podkreślił Wójt zaprzyjaźnionej gminy pan Rune Grenberg, na ich terenie nie ma takiego domu i propozycja Gminy Puck dla seniorów warta jest z pewnością przyjrzenia się i zrealizowania również i w Gminie Grue.

Należy podkreślić, że podstawowym celem obu wizyt było wzajemne zapoznanie z lokalną kulturą, historią i tradycjami. W trakcie wizyty w Norwegii podpisana została również umowa o współpracy w zakresie przygotowania i złożenia wspólnego polsko – norweskiego projektu dotyczącego punktów wspólnych i różnic w historii i kulturze Kaszubów oraz Leśnych Finów w gminie Puck w Polsce oraz w gminie Grue w Norwegii. Projekt może uzyskać wysokie tj. 85% dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Kwestie związane z jego przygotowaniem i realizacją zostały omówione podczas obu spotkań i będą stanowiły podstawę dalszej, owocnej współpracy.

Obie wizyty zostały w 100% sfinansowane dzięki pozyskaniu przez Urząd Gminy Puck środków z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Wybierz interesujący układ