• Gmina
  • Wybrany Kierownik projektu pn.” Pomorskie Trasy rowerowe…

Wybrany Kierownik projektu pn.” Pomorskie Trasy rowerowe…

Gmina Puck informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków Kierownika projektu pn.” Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wislana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Puck”  realizowanego w ramach działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 została wybrana oferta   Edu – Spectrum Magdalena Matwijów – Głuchowska z siedzibą w Pucku.
Anna Łapińska
Inspektor ds. integracji europejskiej

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content