XI Puchar Ziemi Puckiej w Kulturystyce ? Żelistrzewo 08.03.2015

WYNIKI 

Zawody uważam za udane, na starcie stanęło 61 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Nieco mniej niż w roku ubiegłym, było ich wówczas 80, ale i tak jak na tak wczesny termin jest to spora liczba zawodników.

Piotr Potrykus

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6123986094171690689]

xipucharziemi1. Cel imprezy
? Popularyzacja kulturystyki, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
? Wyłonienie najlepszych zawodników w kulturystyce w poszczególnych kategoriach.

2. Organizatorzy
? Stowarzyszenie ?Ziemia Pucka? oddział Leśniewo

Współorganizatorzy
– PZKFiTS
? Urząd Gminy Puck
? Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminy Puck
? Starostwo Powiatowe w Pucku
? Urząd Miasta Puck
? Wiejski Klub Kultury w Żelistrzewie

4. Termin i miejsce zawodów
– Zawody odbędą się dnia 8 MARCA 2015r., początek o godz. 11:30, w sali Domu Kultury w Żelistrzewie, 3 km od Pucka.
? Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 9:00

5. Uczestnictwo
? W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w organizacjach sportowych, będących członkami PZKFiTS. Zawodnicy dotychczas niezrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS. Kluby wystawiające zawodników muszą mieć opłacone składki członkowskie na bieżący rok, a zawodnicy muszą mieć aktualne i opłacone licencje. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku, tel. (0-22) 550 09 67; fax: (0-22) 550 09 68, e-mail: pzkfits@pzkfits.pl

? Na zawodach zostanie rozegrana jedna kategoria wszechwag dla debiutantów w kulturystyce, w której mogą uczestniczyć zawodnicy tylko niezrzeszeni. W kategorii tej nie mogą brać udziału osoby, które kiedykolwiek startowały w dowolnej dyscyplinie PZKFITS (kulturystyka, kulturystyka klasyczna, fitness, fitness sylwetkowe) na zawodach PZKFITS (z pominięciem zawodów klubowych), za wyjątkiem ?Debiutów PZKFiTS 2015? w Gdańsku.

? Zawodnicy poniżej 18 lat muszą przedłożyć zgodę prawnych opiekunów na start w zawodach.

? Uczestnicy przyjeżdżają bezpośrednio na weryfikację, która odbędzie się w miejscu zawodów (Klub Kultury w Żelistrzewie), w godz. od 9:00 do 11:00.

? Przy weryfikacji wymagane będą następujące dokumenty: ważna licencja zawodnika, ważna karta zawodnika, świadectwo lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach sportowych oraz strój startowy i płyta CD z podkładem muzycznym do programu dowolnego.Debiutanci muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, strój startowy, płytę CD z nagraniem oraz zaświadczenie lekarskie.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS: BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967).

Zawodnicy zrzeszeni opłacają wpisowe w wysokości 40 zł (bezpośrednio przed startem, lub na konto Oddziału Leśniewo Stowarzyszenia ZiemiaPucka) ? nr konta 53834800030000001701100007 Bank Spółdzielczy w Pucku (Za start w dwóch kategoriach startowych oplata ulega podwojeniu.)


Debiutanci, którzy startowali już na Debiutach PZKFiTS 2015 w Gdańsku, opłacają jedynie wpisowe w wysokości 50 zł na rzecz Organizatora. Nowi debiutanci, którzy jeszcze nie startowali, wnoszą opłatę za 150 zł (Licencję Debiutanta plus wpisowe) płatne na konto PZKFiTS.

6. Kategorie
? Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach: kobiet, mężczyzn (juniorów i seniorów), weteranów oraz debiutantów w następujących kategoriach:

? Fitness sylwetkowe kobiet ? open
? Bikini fitness kobiet ? open
? Męska sylwetka ? open
? Kulturystyka klasyczna mężczyzn ? open
? Kulturystyka juniorów (do lat 23) ? wszechwag
? Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
? Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
? Kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg
? Kulturystyka weteranów (+40 lat) ? wszechwag
? Kulturystyka mężczyzn ? open (dla zwycięzców kategorii wagowych)
? Kulturystyka debiutantów ? wszechwag

? Jeśli w którejś kategorii wagowej będzie mniej niż trzech zawodników, zostanie ona połączona z wyższą kategorią wagową.

7. Nagrody
? Za miejsca I-III w każdej kategorii: medale i dyplomy.
? Za miejsce I-III w każdej kategorii: nagrody rzeczowe.
? Za miejsca IV ? VI w każdej kategorii: dyplomy
? Za I miejsce w kat. open fitness sylwetkowego kobiet: Puchar Burmistrza Miasta Puck.
? Za I miejsce w kat. open weteranów: Puchar Starosty Powiatu Puckiego.
? Za I miejsce w kat. open mężczyzn w kulturystyce: Puchar Wójta Gminy Puck.

8. Program zawodów
30.03.2014 (niedziela) godz. 11:30
Eliminacje i półfinały:

? fitness sylwetkowe kobiet ? I runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
? bikini fitness kobiet ? I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
? kulturyści debiutanci ? I runda (porównania)
? męska sylwetka ? I runda (cztery zwroty)
? kulturystyka klasyczna ? I runda (porównania)
? kulturyści juniorzy ? I runda (porównania)
? kulturyści, kat. 75; 90 i +90 kg ? I runda (porównania)
? kulturyści weterani wszechwag ? I runda (porównania)

Finały (bezpośrednio po zakończeniu półfinałów):
? kulturystyka klasyczna ? II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
? kultyści debiutanci ? II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
? kultyści juniorzy ? II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
? fitness sylwetkowe kobiet ? II runda (T-walking + ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
? bikini fitness kobiet ? II runda (T-walking + ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
? męska sylwetka ? II runda (prezentacja indywidualna + cztery zwroty)
I blok dekoracji
? kulturyści, kat. 75 kg ? II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
? kulturyści, kat. 90 kg ? II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
? kulturyści, kat. +90 kg ? II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
? kulturyści weterani ? II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
? kulturyści, kat. open (pozy obowiązkowe i dogrywka)
II blok dekoracji

9. Zasady przeprowadzania zawodów
? Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKFiTS (IFBB). Komisję Sędziowską wyznacza PZKFiTS

10. Narada Techniczna dla sędziów, organizatorów i uczestników odbędzie się zaraz po zakończeniu weryfikacji

11.Postanowienia końcowe
? Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.
? O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator.

12. Informacje o zawodach
? Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Piotr Potrykus tel. 0-668-508-526, Stowarzyszenie ?Ziemia Pucka? Oddział Leśniewo, ul. Mechowska 2, 84-106 Leśniewo, e-mail: lesniewo.ziemiapucka@wp.pl

– Nocleg: Puck 3 km do Żelistrzewa: tel. 58 673 27 79 Stanisława Remer

Organizator: Piotr Potrykus

Zatwierdzono: mgr inż. Andrzej Michalak
Wiceprezes PZKFiTS, 04.02.2015 r

Regulamin pdf – pobierz

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content