XIV sesja Rady Gminy Puck 30.09.2015r.

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy Puck w dniu 03 grudnia 2015

XIV.140.15 – udzielenie dotacji dla Ochotniczej Stra.pdf
XIV.141.15 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024.pdf
XIV.142.15 – zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
XIV.143.15 – podatek rolnego.pdf
XIV.144.15 – udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół, przedszkoli ….pdf
XIV.145.15 – określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów ….pdf
XIV.146.15 – przystąpienie do Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot.pdf
XIV.147.15 – wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Puck i Powiatem Puckim.pdf
XIV.148.15 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości – domki letniskowe.pdf
XIV.149.15 – określenie terminu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
XIV.150.15 – wzór deklaracji – opłata za gospodarowanie odpadami – dot. domków letniskowych.pdf
XIV.151.15 – zmiany uchwały NR VI.57.15 z dnia 30.04.2015 r. – odbieranie odpadów komunalnych.pdf
XIV.152.15 – taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków – umowa między Gminą Puck a PGK.pdf
XIV.153.15 – taryfa za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodociągów wiejskich.pdf
XIV.154.15 – taryfa za odprowadzanie ścieków z m. Radoszewo, Werblinia, Starzyno i St. Dwór.pdf
XIV.155.15 – taryfa za odprowadzanie ścieków dla miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino.pdf
XIV.156.15 – taryfa za ścieki zrzucane do oczyszczalni Darzlubie, Swarzewo i Dębogórze.pdf
XIV.157.15 – odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę.pdf
XIV.158.15 – przejęcie przez Gminie Puck, nieruchomości położonej w Połczynie.pdf
XIV.159.15 – nadanie nazw ulicom w miejscowości Połchowo.pdf
XIV.160.15 – nadanie nazw ulicom w miejscowości Darzlubie.pdf
XIV.161.15 – nadanie nazw ulicom w miejscowości Żelistrzewo.pdf
XIV.162.15 – nadanie nazw ulicom w miejscowości Domatówko.pdf
XIV.163.15 – zmiany Uchwały nr XII.114.15 RG Puck z 22.10.2015 r..pdf
XIV.164.15 – wzory informacji i deklaracji dot. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.pdf
XIV.165.15 – przekazanie skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku.pdf
XIV.166.15 – przekazanie skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku.pdf
XIV.167.15 – przystąpienie do sporządzenia zmiany mpzp fragmentu wsi Osłonino.pdf
XIV.168.15 – wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej Leśniewo.pdf
XIV.169.15 – uchylenia uchwały nr IV.20.98 RG Puck z 21.12.1998 r..pdf
Proponowany porządek obrad XIV  sesji w dniu 3 grudnia 2015 roku_01 Proponowany porządek obrad XIV  sesji w dniu 3 grudnia 2015 roku_02

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content