• Edukacja
 • [VIDEO] XLVIII Sesja Rady Gminy Puck 28.08.2014

[VIDEO] XLVIII Sesja Rady Gminy Puck 28.08.2014

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6052680952294913713]

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6052679865715210385]

Przewodniczący Rady Gminy Puck

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVIII Sesja Rady Gminy Puck
odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 roku /czwartek/ o godz. 1000
w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie, przy ul. Lipowej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XLVI i XLVII (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta  w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Wręczenie aktów powierzenia funkcji dyrektorom szkół.
 7. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 8. Informacja o stanie przygotowania szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 9. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2014-2024;

2) zmian w budżecie gminy na rok 2014;

3) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Połczyno;

4) przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Starzyno w zakresie wykonania chodnika w istniejącym pasie drogowym;

5) przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Werblinia w zakresie wykonania chodnika w istniejącym pasie drogowym;

6) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 12/8 położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz;

7) przejęcia na własność Gminy Puck działek na 146//84, 146/70, 294, 295 położonych w obrębie geodezyjnym Domatowo;

8) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości  ? działki Nr 85/3 położonej w miejscowości Swarzewo;

9) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości ? działki Nr 98/10 położonej w miejscowości Żelistrzewo;

10) wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Mrzezino, gmina Puck;

11) wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Starzyno, gmina Puck;

12) wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości w celu pozyskania terenu na powiększenie boiska piłkarskiego w Połczynie;

13) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 40/122 położonej w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne;

14) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 35/1 położonej w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo;

15) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 677 położonej w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo. 

16)  zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Puck;

17)  wniosku o wpisanie Gminy Puck do Rejestru Gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

 

11. Sprawy różne

12.. Zamknięcie obrad sesji.

                                                   

 Przewodniczący Rady Gminy

        Kazimierz Czernicki

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content