Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck
  • Gmina
  • Mieszkańcy
  • XX Jubileuszowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Puck Domatowo’2017

XX Jubileuszowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Puck Domatowo’2017

Więcej zdjęć na www.kaszuby24.pl

XX Jubileuszowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Domatowo 2017 – wyniki

 

Organizatorzy :

Urząd Gminy Puck

OSP Domatowo, OSP Mieroszyno, OSP Łebcz

Termin:

Termin Zlotu 8 ? 10 wrzesień 2017r.

Termin zgłoszenia 1 wrzesień 2017r.

Miejsce Zlotu:

Teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Domatowie

Organizator zapewnia:

Pole biwakowe z zapleczem socjalnym

Posiłek ciepły w sobotę

Nagrody: dyplomy i puchary dla najlepszych drużyn.

Sprzęt na zawody

Uczestnicy powinni posiadać:

Sprzęt noclegowy: namioty, materace, śpiwory

Prowiant na posiłki : śniadania i kolacje

Legitymację szkolną oraz MDP

Program Zlotu:

Piątek Przyjazd uczestników do godz 17.oo

18.oo ? Odprawa opiekunów

19.oo ? Apel rozpoczynający ZLOT

20.oo ? Kolacja w drużynach

20.3o ? Ogniska w drużynach

23.oo – Cisza nocna

Sobota

7.oo ? Pobudka i toaleta poranna

8.oo ? 9.oo Śniadanie w drużynach

10.oo ? Spartakiada Strażacka

17.oo ? Obiad

18.oo ? Bieg surwiwalowy

21.oo ? Kolacja w drużynach

22.oo ? Cisza nocna

Niedziela

7.oo ? Pobudka i toaleta poranna

8.oo ? Śniadanie w drużynach

8.3o ? Odprawa opiekunów

9.oo ? Zawody strażackie : Sztafeta i bojówka.

14.oo ? Uroczyste zakończenie Zlotu ? rozdanie nagród.

REGULAMIN ZLOTU:

Uczestnicy:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu Gminy Puck

Kategorie wiekowe (liczony jest rocznik urodzenia zawodnika):

I chłopcy w wieku do lat 13

II dziewczęta do lat 13

III chłopcy od lat14 do lat 16

IV dziewczęta od lat 14 do lat 16

Dopuszcza się udział młodszego zawodnika w grupie starszej a nie dopuszcza się starszego zawodnika w grupie młodszej.

Drużyna liczy 6 zawodników nie dopuszcza się innej liczby zawodników

Drużyny muszą posiadać opiekuna który ukończył co najmniej 21 lat

Każda jednostka musi wystawić na czas spartakiady (sobota) oraz zawodów strażackich (niedziela) co najmniej 1 pełnoletniego opiekuna do dyspozycji organizatorów.

Postanowienia Ogólne:

Zlot oceniany będzie w dwóch osobnych kategoriach:

1. Spartakiada Strażacka ? punktacja ( zamiana czasu na punkty 1 min ? 1 pkt, 2

min ? 2 pkt, 3 min ? 3 pkt, itd. lub same punkty w zależności od specyfiki wykonanego

zadania )

Bieg surwiwalowy – punktacja jak wyżej

2. Zawody Strażackie – łączny czas wykonania ćwiczeń.

Podczas Zlotu obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych nieprzewidzianych w regulaminie zlotu ( dopuszcza się kibiców podczas trwania zawodów)

Spartakiada Strażacka: Drużyna 6 osobowa – dopuszcza się opiekuna-obserwatora który ukończył co najmniej 18 lat, obserwator podczas wykonywania zadania musi stać nie bliżej niż 5 m od zawodników i nie może podpowiadać pod rygorem punktów karnych lub dyskwalifikacji drużyny.

Zawodnicy po przybyciu na punkt kontrolny ustawiają się w szeregu a dowódca drużyny wydaje komendy i składa meldunek instruktorowi będącemu na punkcie ( baczność, spocznij, wyrównaj, kolejno odlicz 1,2….. baczność, na prawo patrz ? meldunek : dh instruktorze dh ?…… melduje drużynę OSP ?….. na punkcie kontrolnym, baczność, spocznij). Po otrzymaniu rozkazu od instruktora drużyna wykonuje zadanie. Drużyna nie może powtórzyć zadania, instruktor na punkcie nakłada karę w postaci punktów karnych za nie wykonanie zadania lub udział opiekuna w zadaniu.

W niej między innymi:

Musztra, rozpoznawanie dystynkcji OSP, udzielanie I pomocy przedmedycznej, mecz piłeczką za pomocą hydronetki, bieg w kaloszach strażackich.

Bieg surwiwalowy : Polega na przebiegnięciu drużyną wyznaczonego odcinka około 2 km i pokonaniu przygotowanych zadań między innymi: przejściu po skrzynkach, bieg przez ułożone opony, przeciągnięciu się po poziomej line za pomocą rąk i nóg, przeczołganiu się pod przeszkodami, przejściu po równoważni . Trasę muszą pokonać wszyscy zawodnicy liczony jest czas prawidłowo pokonanej trasy i przeszkód. Drużyna 6 osobowa – dopuszcza się opiekuna-obserwatora który ukończył co najmniej 18 lat, obserwator podczas wykonywania zadania musi stać nie bliżej niż 5 m od zawodników i nie może pomagać pod rygorem punktów karnych lub dyskwalifikacji drużyny.

BIEG SZTAFETOWY 5 x 80m

Konkurencje należy rozegrać na torze o długości 80m

Zawodnicy ustawiają się w ten sposób, że na linii startu stoją 3 osoby i na półmetku 2 osoby

Pałeczką sztafetową jest prądownica lub pałeczka. Przekazywanie prądownicy jest poza linią startu, półmetka za tyczką ustawioną na tej linii.

Bieg sztafetowy rozpoczyna pierwszy zawodnik z linii startu na znak sędziego startowego. Biegnie pokonując 3 kolejne przeszkody:

– Równoważnię ? kładkę długość 2 m

– ścianę drabiniastą Wysokość 2m, z czterema szczeblami regulamin CTiF

– tunel do czołgania długość 6m

– płotek lekkoatletyczny pokonują zawodnicy 1,2,3,4

– hydronetka wodna z wężem W-25 wykonuje zawodnik nr 5

W wypadku zgubienia prądownicy zawodnik musi ją podnieść i dalej kontynuować bieg.

czas biegu sztafetowego liczy się od startu pierwszego do chwili przekroczenia mety przez piątego zawodnika.

zawodnicy startują w hełmie i pasie bez toporka

W razie spadnięcia zawodnika z równoważni zawodnik ją ponownie pokonać.

Zawodnik pokonuje tor w hełmie zapiętym na głowie.

ĆWICZENIA BOJOWE

MOTOPOMPĘ MOŻE OBSŁUGIWAĆ MECHANIK ZE STARTUJĄCEJ JEDNOSTKI

Konkurencję należy rozgrywać na placu o wymiarach 50 x 20 m

W odległości 10 m od linii startu ustawia się na płycie boiska drewniany podest o wymiarach 2×2 m, na którym drużyna ustawia:

motopompę

2 odcinki węży ssawnych w- 110 (dł. 1,5m)z podłączonym smokiem ssawnym.

Jeden odcinek węża tłocznego W ? 75 długości 20m

Dwa odcinki węży tłocznych W ? 52 długości 20m

Rozdzielacz

2 prądownice zwykłe

2 klucze do łączników

Sprzęt na podeście można ustawić dowolnie z następującymi zastrzeżeniami:

sprzęt nie może wystawać poza gabaryty podestusprzęt nie może dokonać ziemi, ani też nie może ze sobą złączony, nie dotyczy to smoka ssawnego, który należy połączyć do węża ssawnego przed rozpoczęciem konkurencji.

Na umieszczenie sprzętu na podeście oraz na ustawienie drużyny na linii startu przeznacza się pięć minut.

W odległości 2 m od lewego boku podestu znajduje się zbiornik wody.

W odległości 50m od linii startu ustawia się 2 tarcze obrotowe oddalone od siebie 10m, a 5m przed nimi wytycza się linię stanowisk prądowników.

Na sygnał sędziego drużyna biegnie do podestu ze sprzętem buduje linię ssawną poprzez połączenie 2 odcinków węża ssawnego , podłącza linie ssawną do motopompy i wrzuca do zbiornika, następnie buduje linię główną złożoną z 1 odcinka W-75 zakończoną rozdzielaczem i 2 linie gaśnicze po 1 odcinku W-52 każdą zakończoną prądownicami. Zadaniem rot jest obrót tarcz o 180o . Sposób sprawiania linii i rozwinięcia dowolny (decyduje czas).

WARUNKI ZALICZENIA KONKURENCJI I KOŃCOWEJ OCENY

Zespół sędziowski nie zalicza drużynie próby lub konkurencji gdy:

nastąpiło 5 minutowe spóźnienia się na start.

dwukrotnie popełniony falstart

zawodnik lub drużyna nie wykonali wszystkich zadań przewidzianych regulaminem poszczególnych konkurencji bądź korzystali z pomocy osób trzecich.

Zawodnik startował w niekompletnym ubiorze lub z nieprzepisowym sprzętem.

Sędziowie nie zaliczają konkurencji-toru przeszkód w przypadku nie pokonania którejś z przeszkód.

Sędziowie nie zaliczają ćwiczeń bojowych, jeżeli:

prądownicy pomagali sobie nawzajem

zawodnik przekroczył stopą linie stanowisk prądowników

Jedynym kryterium oceny w poszczególnych konkurencjach jest czas poprawnie wykonanych zadań określonych niniejszym regulaminem

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje sędziemu głównemu zawodów

Składający protest winien wpłacić organizatorowi wadium w kwocie 50,00zł, które w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu przepada na rzecz organizatora.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Udział w zlocie MDP jest dobrowolny. W zawodach uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych.

2. Organizator nie odpowiada prawnie jak i finansowo za jakiekolwiek szkody, które zostaną wyrządzone przez któregokolwiek z członków grupy w czasie trwania zlotu.

3. Wszelka działalność wykraczająca poza program wymaga wcześniejszej zgody organizatora, w przeciwnym wypadku drużyna zostanie usunięta z udziału w zlocie.

4. Podczas trwania zlotu ze względów bezpieczeństwa obowiązuje wysoka dyscyplina i bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom organizatorów i osób odpowiedzialnych za zadania.

5. Ze względów technicznych organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zespołów z jednego środowiska, oraz ogólnej ilości jednostek uczestniczącej w Zlocie.

6. Podczas trwania Zlotu uczestnicy, organizatorzy oraz sędziowie mają zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz psychotropowych.

7. Wszelkie pytania powinny być kierowane do organizatorów.

8. Złamanie postanowień niniejszego regulaminu powoduje wykluczenie z udziału w zlocie.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

11. Regulamin może ulec zmianie. O jakichkolwiek zmianach w regulaminie organizator zobowiązany jest poinformować uczestników najpóźniej w dniu rozpoczęcia zlotu.

Organizatorzy :

– Komendant Zlotu – dh Grzegorz Nowicki 696 094 846

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content