Zakończenie budowy sezonowego obiektu sanitarnego i rozwój oferty żeglarskiej w Rzucewie

 

 

W dniu 28.12.2022 r. zakończono budowę sezonowego obiektu sanitarnego przy pomoście w
Rzucewie.

Razem z pracami budowlanymi zakończyła się realizacja projektu pn. Rzucewo – rozwój
oferty żeglarskiej w Gminie Puck. Oprócz nowoczesnego obiektu sanitariatu, w ramach
projektu został przedłużony istniejący pomost na wodach Zatoki Puckiej. Pomost przedłużono
o 43 metry, dzięki czemu powstała możliwość cumowania przy nim większych jednostek.
Inwestycja znacząco wpłynęła na wzrost potencjału turystycznego Rzucewa, Gminy Puck
oraz całego obszaru Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Dzięki budowie infrastruktury
wodnej oraz sanitariatu nastąpiło ukierunkowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego na
obszarach cennych przyrodniczo, a także wrosła estetyka obszaru.
W ramach projektu zostały także zakupione trzy łodzie Mariner – 19, które obecnie stacjonują
w stanicy wodnej w Swarzewie.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 204 854,80 zł, z czego wydatki kwalifikowalne
1 149 166,48 zł. Wysokość dofinansowania uzyskanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego wyniosła 976 791,47 zł.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content