• Edukacja
 • Zakończenie kolejnej edycji Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej ?Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Zakończenie kolejnej edycji Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej ?Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Dnia 24 października, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck, odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie kolejnej edycji Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej ?Zachowaj Trzeźwy Umysł?, w której Gmina Puck bierze czynny udział od 2002 r.

Patronat nad projektem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komenda Główna Policji.

Ta edycja koncentrowała się na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży tak, by poprzez konkretne zadania młodzi ludzie uczyli się przeżywać radość, dokonując właściwych wyborów i budując zdrowe relacje z rówieśnikami. Niezwykle istotne było także zacieśnianie więzi z rodzicami, a także kształtowanie postaw otwartości i życzliwości wobec swojego otoczenia.

Kampania ZTU 2014 wspierała również działalność nauczycieli i rodziców.

Cele Kampanii to:

 • budowanie pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel poprzez obustronne poznawanie zainteresowań, oczekiwań i radosnych chwil;
 • wzmacnianie więzi z rodzicami poprzez bliższe poznanie ich zainteresowań, marzeń czy sposobów rozwiązywania trudnych spraw;
 • dzielenie się własnymi doświadczeniami, pasjami, zainteresowaniami w gronie rówieśników, odnajdywanie wartościowych środowisk rówieśniczych;
 • promowanie wartościowych przedsięwzięć zdrowotnych i sportu;

W ramach Kampanii przeprowadzono na terenie szkól pięć konkursów indywidualnych (plastyczno-literackie, ulotkowe, internetowe) – dwa dla uczniów szkół podstawowych i trzy dla gimnazjalistów.

Wśród laureatów przeprowadzonych konkursów znaleźli się młodzi ludzie z naszej Gminy:

 • Kamil Sikora – SP Leśniewo – konkurs „Hop na narty”
 • Przemysław Smuga – SP Łebcz – konkurs „Mój czas”
 • Piotr Grzywacz – SP w Połchowie – konkurs „Mój czas”
 • Ewa Parchem – SP Starzyno – konkurs „Mój czas”
 • Sylwester Motyka – Gimnazjum Starzyno – konkurs „Nasz czas”
 • Krzysztof Dettlaff – Gimnazjum Starzyno – konkurs „Zimowi medaliści”
 • Agata Stolarska – SP Strzelno – konkurs „Mój czas”
 • Kamil Liepke – SP Swarzewo – konkurs „”Mój czas”
 • Oskar Licau – SP Werblinia – konkurs „”Mój czas”
 • Justyna Niewdana – SP Żelistrzewo – konkurs „Hop na narty”
 • Agnieszka Lalowska – Gimnazjum Żelistrzewo – konkurs „Nasz czas”
 • Katarzyna Jeka – Gimnazjum Żelistrzewo – konkurs „Zimowi medaliści”

Laureaci konkursów indywidualnych otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Wójta Gminy Puck – Tadeusza Puszkarczuk oraz inspektora ds. alkoholowych – Kamili Dettlaff..

Certyfikaty potwierdzające zaangażowanie w przedsięwzięcia Kampanii otrzymali nauczyciele i pedagodzy.

Gmina Puck została uhonorowana certyfikatem za udział w kolejnej edycji Kampanii.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6075234428554266449]

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content