Zakończyły się spotkania w sprawie zmiany granic Gminy Puck.

W tym tygodniu na terenie czterech sołectw w Gminie Puck odbyły się spotkania wójta wraz z mieszkańcami, w sprawie ewentualnej zmiany granic gminy. Pomysł to inicjatywa władz miasta Puck, które chciałoby znacząco powiększyć swoje terytorium. Mieszkańcy gminy mówią jednak jednym głosem: nie chcemy przyłączenia do miasta Puck.

Wybierz interesujący układ