Search
Close this search box.

Zapraszamy do Rzucewa

W dniu 23 marca ( sobota) 2019 roku o godzinie 11 w Parku Kulturowym w Rzucewie odbędzie się konferencja popularno-naukowa połączona z promocją książki i folderu o rzucewskich badaniach archeologicznych.
Publikacja ?Zespół osadniczy z epoki kamienia- Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1? została, wydana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu ?Ochrona zabytków archeologicznych?. Wsparcie finansowe zapewnił Urząd Gminy w Pucku oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck , który jest wydawcą folderu.
W programie konferencji przewidziane są wystąpienia władz samorządowych i specjalistów w zakresie archeologii, geologii, archeobotaniki i archeozoologii.Warto zatem przytoczyć opinie Recenzentów wydanej publikacji :
?Dlatego z wielkim zadowoleniem powitano inicjatywę wznowienia prac wykopaliskowych na Cyplu Rzucewskim na początku lat 80 XX wieku przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. W rzeczywistości powrót po pół wieku do Rzucewa, co wielokrotnie podkreślała Danuta Król z tego Muzeum jako redaktor przygotowanego do druku opracowania, zainicjował profesor Tadeusz Wiślański, który widział pilną potrzebę pozyskania nowych, wartościowych materiałów? – prof. dr hab. Ryszard Grygiel
? W sposób znaczący wypełnia ona istniejącą lukę badawczą. Jednocześnie na pewno nie wyczerpuje problematyki ?rzucewskiej?, co za tym idzie można ją traktować także jako swego rodzaju pierwszą część, czy też wprowadzenie do serii publikacyjnej, która mogła by zostać poświęcona temu arcyważnemu stanowisku archeologicznemu? – prof. UJ dr hab. Marek Nowak
Rangę archeologiczną stanowiska a także walory kulturowe Cypla Rzucewskiego dostrzegły Władze Samorządowe Gminy Puck podejmując uchwałę o powołaniu Parku Kulturowego- Osada Łowców Fok w Rzucewie. Od 2013 roku Park Kulturowy działa i jest przykładem skutecznych działań związanych z promocją , ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Północnych Kaszub.

Zapraszamy do Rzucewa
Zakończenie konferencji i promocji planowane jest na godz. 14.30

Program konferencji – Rzucewo 23. 03. godz. 11 ? Park Kulturowy w Rzucewie
?Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, gmina Puck, stanowisko 1 ?
Park Kulturowy ? Osada Łowców fok w Rzucewie Gmina Puck

Powitanie – Tadeusz Puszkarczuk Wójt Gminy Puck
1.Od osady z epoki kamienia do Parku Kulturowego w Rzucewie
Tadeusz Puszkarczuk
2.O projekcie ?Zespół osadniczy z epoki kamienia w Rzucewie? – Danuta Król
3.Uwarunkowania środowiskowe położenia zespołu osadniczego w Rzucewie –
dr hab.Piotr Woźniak, prof. Mariusz Gałka, prof.r Klaus- Holger Knor, dr Grażyna Miotk – Szpiganowicz, dr Damian Moskalewicz, prof. Szymon Uscinowicz, prof. Małgorzata Witak
3.Stratygrafia zespołu osadniczego w Rzucewie
Prof. Romuald Schild, Danuta Król
4.Początki osadnictwa –
prof. A. Czekaj Zastawny , prof Jacek Kabaciński
5.Osadnictwo neolityczne –
Danuta Król
6.Krzemieniarstwo neolityczne w zespołu osadniczego w Rzucewie –
prof. Jacek Kabaciński
7.Analiza traseologiczna wybranych zabytków z bursztynu, krzemienia i kamienia
dr Małgorzata Winiarska – Kabacińska
8.Surowce i narzędzia kamienne ze stanowiska archeologicznego w Rzucewie-
prof. Piotr Czubla , dr Piotr Woźniak
9.Gospodarka mieszkańców osady na podstawie źródeł archeozoologicznych
prof. Daniel Makowiecki, Martyna Wiejacka, Jan Wiejacki
Prowadzenie i podsumowanie konferencji

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: