[VIDEO] VII sesja Rady Gminy Puck 11.06.2015

UCHWAŁY PODJĘTE NA VI SESJI RADY GMINY PUCK 30.04.2015

 • Informacja Wójta za okres od 30.04.2015 r do dnia 10.06.2015 r – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.63.15 – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.64.15 – udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.65.15 – udzielenie pomocy Miastu Puck na DISKOPO – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.66.15 – udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.67.15 – udzielenie pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej  – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.68.15 – udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.69.15 – udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.70.15 – WPF 11.06.2015
 1. uchwała – pobierz
 2. WPF zał. nr 1 – pobierz
 3. WPF zał. nr 2 – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.71.15 – zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
 1. uchwała zmiany – pobierz
 2. załącznik nr 1 wydatki – pobierz
 3. załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.72.15 – ustalenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.73.15 – określenie zasad wnoszenia, cofania i zb – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.74.15 – w sprawie zamiaru utworzenia Publicznego Gimnazjum w Rzucewie – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.75.15 – zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zdrada – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.76.15 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w miejscowości ŁEBCZ – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.77.15 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w miejscowości STARZYŃSKI DWÓR – pobierz
 • UCHWAŁA NR VII.78.15 – rozpoznanie skargi Stefana Srok z dnia 19.03.2015 na działalność – pobierz

Przewodniczący Rady Gminy Puck

 

Uprzejmie zapraszam na VII sesję Rady Gminy Puck, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku /czwartek/ o godz. 10,00 w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  Puck, przy ul. 10 Lutego 29.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI  sesji Rady Gminy Puck.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta  w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 6. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo ? finansowego gminy za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:

– podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok;

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia Miastu Puck pomocy finansowej z przeznaczenie na dofinansowanie wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn.  ?DISCOPOLOWANIE?;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024;

3) zmian w budżecie gminy na rok 2015;

4) ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2015;

5) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Puck udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;

6) zamiaru utworzenia Publicznego Gimnazjum w Rzucewie;

7) zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zdrada;

8) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz;

9) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Starzyński Dwór;

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                          

 Przewodniczący Rady Gminy

       Anna  Pomieczyńska

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content