Zbiórka odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W dniu 15.03.2021 została przeprowadzona zbiórka odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wzięło w niej udział 32 rolników indywidualnych z terenu Gminy Puck, którzy we własnym zakresie przetransportowali ww odpady do punktu zbiórki na terenie Firmy SKOJAN w Żelistrzewie. Udało się nam dzięki temu zebrać 10,03 tony odpadów.

Rolnicy indywidualni zdający odpady byli zobowiązani wypełnić specjalnie przygotowane „Wnioski o udzielenie ulgi na usuwanie lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”” wraz z wnioskami o pomoc de minimis. Na podstawie tych dokumentów będzie możliwe uzyskanie przez Gminę Puck częściowej refundacji kosztów utylizacji ww odpadów na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Innymi słowy, koszt każdej zebranej tony odpadów był dzięki temu niższy o 500 zł, i o tyle mniej nasi rolnicy byli zobowiązani zapłacić za ich utylizację.

Odpady zostały tego samego dnia przetransportowane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy. Oznacza to, że nasza Gmina jest czystsza o ponad 10 ton niebezpiecznych odpadów. Pragniemy za to serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu.

Wybierz interesujący układ